Ruimte voor rechtvaardigheid

De wederombouw van Nederland moet sociaal duurzaam zijn om te slagen. Hoe kan de transformatie van onze diverse samenleving worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor íedereen te verbeteren?
In bijna elke (ruimtelijke) toekomstvisie worden rechtvaardigheid en inclusie terecht genoemd als belangrijke doelstellingen. Maar wat die termen precies inhouden en hoe ze vorm kunnen krijgen, blijft onduidelijk. Om de transformatie en ontwikkeling op élk schaalniveau binnen onze (super)diverse samenleving te laten slagen, moeten de termen worden geconcretiseerd. Alleen dan kan de wederombouw van Nederland vanuit een bewust gedefinieerd perspectief op rechtvaardigheid en inclusie vorm en inhoud krijgen.

Aanvragen voor de Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid konden tot en met 28 augustus 2023 worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De selectie is in januari 2024 bekend.