Over grenzen

Grenzen kunnen verschillend worden beleefd: bestuurlijk, landschappelijk, ecologisch, maar ook praktisch. Hoe kan het overgangsgebied rondom de grens eruitzien als we de urgente opgaven die er zijn, grensoverstijgend en in gezamenlijkheid integraal benaderen?
Door middel van ontwerpend onderzoek wil het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie naar boven halen wat er speelt op verschillende schaalniveaus in Nederlandse grensgebieden – binnenlands, maar ook overzee. Waar is in het licht van de urgente opgaves nu en in de toekomst concreet behoefte aan? Waar is beweging mogelijk? En hoe laten we zien dat grensgebieden juist voorbeeldstellend kunnen zijn als het gaat om het laden van begrippen als wederkerigheid en meervoudigheid?

Via de Open Oproep Over grenzenOpen Oproep Over grenzen wordt in 15 projecten op basis van ontwerpend onderzoek gezocht naar de kernwaarden van verschillende grensgebieden. Door observatie, analyse, reflectie en verbeelding worden nieuwe kansen blootgelegd. Dit leidt tot waardevolle inzichten voor zowel beleidsmakers als (ruimtelijk) ontwerpers, én natuurlijk de bewoners van de betreffende gebieden.

agenda

14 jun
Samen met lokale architectuurcentra organiseert het Stimuleringsfonds vier regionale bijeenkomsten. We geven hierin meer informatie over de Open Oproep Over grenzen en bieden inspiratie en ondersteuning richting deelname. De bijeenkomsten vormen daarnaast een goede gelegenheid voor ontwerpers en (potentiële) samenwerkingspartners om elkaar te ontmoeten en het gesprek te starten over de rol die er ligt voor ontwerpers om het hoge abstractieniveau en de meervoudigheid van de grens voelbaar en inzichtelijk te maken.
meer
Over grenzen