ZaanIJ

De bodem voor brede welvaart, nu en in de toekomst.

One Architecture stelt dat bij sociale vraagstukken als veiligheid, gezondheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken op dit moment nauwelijks wordt gekeken naar de invloed van de bodem. Het bureau bekijkt met ontwerpend onderzoek hoe de bodem, de gemeentegrens overstijgend, als instrument kan worden ingezet voor het versterken van het welzijn van de huidige bewoners.
Het project is gericht op de regio ZaanIJ (gemeentes Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan). Door richtlijnen voor ontwerp te ontwikkelen ten aanzien van de inzet van de bodem om de brede welvaart te vergroten, bedient het project de renovatie van vier kwetsbare wijken rondom de Noorder IJplas als ook de toekomstige gebiedsontwikkeling in de regio, zoals Havenstad en Achtersluispolder. Daarnaast worden drie verschillende scenario’s ontwikkeld voor hoe de bodem is in te zetten voor de brede welvaart (nu, in de toekomst en tijdens de weg ernaartoe). De richtlijnen en scenario’s geven lokale en regionale beleids- en plannenmakers en bestuurders handelingsperspectief en keuzemogelijkheden. Met het onderzoek bouwt het project bovendien voort op de bestaande lokale en regionale trajecten (met name de Regiodeal ZaanIJ). Partners zijn, naast de Regiodeal, de gemeente Amsterdam, Muzus, transitieadviseur &Flux en de provincie Noord-Holland.