Woonstroom, woonculturen in beweging

Studio Stad onderzoekt wat een nieuwe flexibele woontypologie aan mogelijkheden biedt voor de woonbehoefte van de hedendaagse dynamische en internationale samenleving. Dit vergt volgens hen een nieuw perspectief waarbij we niet bouwen voor de woonvraag die we kennen, maar ruimte creëren voor datgene wat nog onbekend is.
Studio Stad stelt dat wonen in Nederland vooral wordt gezien als ieders eigen verantwoordelijkheid, als een privéaangelegenheid. Maar kloppen de kaders wel? in de eerste fase van dit project hebben de ontwerpers via 3D-scans van studentenwoningen informatie van over de hele wereld kunnen verzamelen. Analyse hiervan wijst uit dat cultureelinclusief bouwen gaat over de intermenselijke maat. Het verschil tussen de Nederlandse wooncultuur en de verzamelde internationale woonculturen is het sociale gebruik van woonruimte. Uit de scans heeft het team zogenaamde ‘transferelementen’ ontwikkeld, ruimtelijke ingrepen waardoor de woningindeling kan worden aangepast aan meerdere woonculturen.

In de vervolgfase wordt het onderzoek naar internationale woonculturen verbreed en worden de digitale transferelementen verder vormgegeven met duurzame materialen. Daarnaast wordt op basis van de onderzoeksresultaten met Wonen Limburg het ontwikkeltraject gestart voor het ontwerp en de realisatie van vierentwintig woningen en een gemeenschappelijke ruimte voor de deelnemers, studenten van de Jan van Eyck Academie. Dit biedt weer de mogelijkheid om de onderzoeksresultaten te verdiepen en aan te scherpen.