Woonlandschappen

Studio Marco Vermeulen onderzoekt de potentie van ‘woonlandschappen’ waarbij natuurinclusieve woningbouw als hefboom voor de ontwikkeling van natuur en landschap wordt ingezet. Is het mogelijk om een ‘woonlandschap’ te ontwerpen met betaalbare woningen dat een gezondere, duurzamere en meer sociale leefomgeving biedt?
Studio Marco Vermeulen voert een ontwerpend onderzoek uit naar een alternatief verstedelijkingsmodel waarbij natuur, voedselproductie en wonen samengaan. In de eerste fase van dit onderzoek heeft de studio zich toegelegd op één concrete case, de voormalige golfbaan Park Welschap, in Eindhoven. Hiervoor zijn via sessies met experts, grondeigenaar VDL en de gemeente Eindhoven vergevorderde plannen ontworpen voor een woonlandschap met zo’n driehonderd woningen rondom een grote voedseltuin.

In de tweede fase worden de inzichten van dit concept toegepast en opgeschaald in een onderzoek naar hoe agrarische gronden kunnen worden getransformeerd tot woonlandschappen waar natuur, voedselproductie en wonen elkaar versterken in plaats van beconcurreren en waar bewoners mét agrariërs zorgdragen voor hun voedsel, energie en water en tegelijkertijd ruimte is voor nieuwe natuur. Hierbij wordt op holistische wijze gekeken naar de financiering en betaalbaarheid, maar ook naar voorzieningen en mobiliteit en vanzelfsprekend naar de aansluiting op de bestaande stad en het landschap. Met enkele beoogde experts (onder andere van de WUR, Natuurverdubbelaars, NEPROM en Heerenboeren) worden stedenbouwkundige modellen ontwikkeld die worden getoetst aan de opgestelde criteria. De resultaten worden gedeeld via een publicatie en animaties.