Wonen, werken en leren in de stad

Hoe kunnen we wonen, werken en leren combineren in nieuwe stadsblokken?

Stedelijke ontwikkeling gaat vaak gepaard met het verdrijven van werkgelegenheid, productie en diensten naar de stadsranden. Dat zorgt voor een toenemende druk op de beschikbare infrastructuur, ondermijnt de kansen voor duurzaamheid en circulaire economie en resulteert bovendien in homogene en weinig vitale stadswijken. Kunnen we weer een gezonde, duurzame mix van wonen, werken en leren terugbrengen in een stad als Amsterdam? En hoe ziet dat eruit?
Dit team heeft het Smart Urban Mix (SUM) principe onderzocht om een vitale functiemix met korte ketens terug te laten keren in stadsblokken en het stedelijke systeem daaromheen. Na een analyse van SUM-toepassingen in San Francisco en Antwerpen, ontwierpen zij een adaptief en flexibel ‘urban grid’ dat ze toepasten op de Minervahaven in Amsterdam. Voor dit gebied werkten zij drie ruimtelijke scenario’s voor wonen, werken en leren uit, waarbij de aard van de productie varieert van grote logistieke centra, kleine(ere) logistieke centra en productiehallen en creatieve kantoor- en werkvloeren.
locatie Amsterdam
project Wonen, werken en leren in de stad
team FABRICations, gemeente Amsterdam, Heren2
transitie Stad en dorp, Bedrijventerreinen