Willemstad regenereren, stadscommunities transformeren

Regeneratieve stadsontwikkeling in Willemstad

Willemstad is aan het vervallen. Is de leegloop van de binnenstad te kenteren? Samen met de lokale ondernemers en bewoners is onderzocht hoe Kurá Hulanda in Willemstad met een ‘regeneratieve’ benadering weer een levendige stadsbuurt kan worden.
Kurá Hulanda is een oude karakteristieke stadsbuurt in het centrum van Willemstad met monumentale panden, smalle straten, pleinen en binnenplaatsen die flink in verval is geraakt. Ook andere delen van de binnenstad lopen leeg doordat buiten het centrum megalomane commerciële ontwikkelingen plaatsvinden, zonder oog voor de impact ervan op de stad als geheel, lokale gemeenschappen en culturele ecosystemen. Om inzicht te krijgen in ingrepen, activiteiten, diensten en voorzieningen die daarvoor nodig zijn heeft het team vastgoedpartijen, stakeholders uit de wijk, overheid, onderwijs en bottom-up initiatieven bij elkaar gebracht. Dit heeft geleid tot een concreet plan voor een culturele proeftuin, gedragen door lokale ondernemers en bewoners. Een nieuwe publiek private samenwerking, die ook op andere plekken kan worden toegepast en in de toekomst idealiter door de overheid wordt gefaciliteerd.
locatie Willemstad, Curaçao
project Willemstad regenereren, stadscommunities transformeren
team Mente Kaweta, BMG Asset Management, ministerie van Economische ontwikkeling, ministerie van Vervoer, Verkeer en Ruimtelijke Planning en University of Curacao
transitie Stad en dorp