Wijkleercentrum Alles voor Elkaar

Kunnen we opleidingsplekken combineren met voorzieningen voor een levendige buurt?

Wijkleercentrum Alles voor Elkaar is al actief in het reactiveren van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. In leertrajecten worden ze weer een actief onderdeel van de maatschappij. In dit project wordt onderzocht hoe het wijkleercentrum een plek kan krijgen in de nieuwe woningbouwontwikkeling in Park Voorlei in Leidschendam. Het doel is om de samenwerkende partners ervan te overtuigen dat dit centrum een sociale en culturele trekpleister kan worden voor de wijk en de verdere omgeving.
Een nauwkeurige analyse van de onderdelen van het programma maakt duidelijk wat de kern is van het wijkleercentrum; hier worden op een slimme manier voorzieningen voor de hele buurt aan gekoppeld. Door klein te beginnen en gaandeweg uit te breiden, kan het centrum rond de ‘sociale kern’ stap voor stap activiteiten toevoegen die ook voor buurtgenoten relevant zijn, zoals sport, horeca, muziek, kinderopvang, theater, een bibliotheek of zelfs de plantsoenendienst van de gemeente. Win-win is dat de jongeren in de verschillende opleidingstrajecten mee kunnen draaien én dat er goede buurtfaciliteiten komen.
locatie Leidschendam
project Wijkleercentrum Alles voor Elkaar
team Stichting Wijkleercentrum Alles voor Elkaar, Bouwhuis VastgoedAdvies, de ruimdenkers
transitie Maatschappij