Wijkermeerpolder optimaal; scenario’s voor de verre toekomst

Hoe neem je de juiste beslissingen voor een landschappelijk gebied onder druk?

De Wijkermeerpolder ligt tussen Zaanstad en Beverwijk aan het Noordzeekanaal, aan de rand van de snel ontwikkelende Metropoolregio Amsterdam. Om die reden ligt er een enorme ‘beleidsdruk’ op het gebied. De polder is zoekgebied voor tal van restopgaven, zoals wateropslag, energie, bos en recreatie. De polder is feitelijk een soort ‘joker gebied’ in de ruimtelijke ordening van de MRA. Voor welke opgave zwicht je als gemeente? Of zijn er ook mogelijkheden opgaven te combineren en dit gebied een multifunctionelere en volwaardigere toekomst te geven?
Het team verkent de ontwikkelingen die op ons afkomen aan de hand van globale trends. De voorspelling is hoopvol op het gebied van mobiliteit, energie en voedsel, maar somberder op gebied van klimaat en biodiversiteit. Op basis van deze zogenoemde ‘onderstroom’ worden drie scenario’s beschreven voor de Wijkermeerpolder in 2100, bij wijze van zoektocht naar de meest optimale toekomst. De scenario’s geven inzicht in de ingrepen, beslissingen of projecten die je nu al zou moeten doen, nemen en opstarten om de beschreven kwaliteit op de lange termijn te kunnen bereiken.
locatie Wijkermeerpolder
project Wijkermeerpolder optimaal: scenario’s voor de verre toekomst
team MORE landscape, VE-R, gemeente Zaanstad, gemeente Beverwijk
transitie Landbouw, Water en klimaat, Energie, Natuur