Wijk aan Zee 2.0

Wat kan voorkomen dat voorzieningen uit een dorp verdwijnen?

Wijk aan Zee, ingeklemd tussen de hoogovens van Tata Steel, de Noordzee en het Noord-Hollands Duinreservaat, heeft last van krimp. Jongeren verlaten het dorp omdat ze er geen woonruimte kunnen vinden. Daardoor neemt het draagvlak voor voorzieningen af en verschraalt het dorp. Maar er is een concrete aanleiding om tegengas te geven: vier maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van zorg, welzijn, sport en onderwijs moeten op korte of middellange termijn verbouwen, verhuizen of vernieuwen. Kunnen zij met de juiste aanpak het tij keren?
Door samen te ontwerpen aan ruimtelijke scenario’s, hebben de ontwerpers en de betrokken organisaties samen met de bewoners grote denkstappen gezet richting een sociaal, inclusief en levensloopbestendig dorp. De plannen omvatten woonruimte voor jongeren en ouderen, een levendig centrum, maar ook natuurbehoud. Door nieuwe samenwerkingsvormen aan te gaan en functies te clusteren of combineren, wordt er optimaal gebruik gemaakt van de locaties en ontstaat meerwaarde voor het dorp. Vijf verschillende scenario’s helpen bij het nemen van beslissingen door inzichtelijk te maken wat de ruimtelijke impact van verschillende ingrepen zal zijn.
locatie Wijk aan Zee
project Wijk aan Zee 2.0
team Dorpsraad Wijk aan Zee, Participatieraad Beverwijk, gemeente Beverwijk, Werkgroep Dorpsplan, Heliomare, Hartekamp Groep, Stichting Fedra, Stichting Actief Wijk aan Zee, Gangmaker Annabel Thomas, Bewoners van Wijk aan Zee, Space & Matter
transitie Stad en dorp, Maatschappij