Weerbaar Nissewaard

Langetermijnvisies voor Nissewaard

In het buitengebied van de Nissewaard worden de urgente opgaven verkend en wordt de samenhang tussen deze opgaven onderzocht. Tot welke nieuwe ruimtelijke denkkaders dit kan leiden? Deze inzichten zijn voeding voor het gesprek tussen stakeholders en overheden over de toekomst van het Nissewaardse buitengebied.
Dit team heeft drie toekomstscenario’s voor het Nissewaardse buitengebied in 2050 ontworpen. De inzichten dienen om het gesprek tussen gebiedspartijen en overheden te voeden. In het scenario Regionaal Landschapspark vervult de Nissewaard een rol als ‘groene long’ voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Bestaande wateren zijn verbreed en het geheel is getransformeerd tot waterrijk aaneengesloten belevings-landschap, waar ook de agrariërs op inhaken. De andere scenario’s schetsen een toekomst met zilte teelten en een high tech productielandschap met verticale landbouw, robotisering en strokenteelten.
locatie Nissewaard
project Weerbaar Nissewaard
team RUIMTEVOLK, gemeente Nissewaard
transitie Natuur, Landbouw