Watermolenlandschap Kasteren geeft energie

Watermolen als aanjager van transformatie

Dit project verkent vanuit verschillende invalshoeken – van bodem en watersysteem tot cultuurhistorie en recreatie – hoe het Dommeldal kan transformeren tot een klimaatadaptief en toekomstbestendig landschap. Een biodivers landschap dat water vasthoudt voor droge tijden, zich leent voor de opwekking van duurzame energie, ruimte biedt aan natte teelten en gebruikmaakt van de recreatiemogelijkheden en elementen uit het historische landschap. Centraal in het plan staat de realisatie van een eigentijdse watermolen die moet gaan fungeren als de aanjager van deze gebiedsontwikkeling.
locatie Kasteren
project Watermolenlandschap Kasteren geeft energie
team Giel van Giersbergen, Van Gogh Nationaal Park, gemeente Boxtel, waterschap De Dommel, UvA, LOS stadomland
transitie Energie, Water en klimaat