Waterlandschap Wierden

Praten met boeren in Wierden

De boeren op de hoge zandgronden in Wierden-Noord zitten in een moeilijke situatie. In een veranderend klimaat met droogte en piekbuien zijn ze nog afhankelijkerbvan de neerslag die er valt. In het groeiseizoen is een structureel tekort aan water. Welk toekomstperspectief ligt er voor de boeren in het gebied?
Het watertekort in Wierden-Noord wordt versterkt doordat Vitens hier drinkwater wint. De run op water heeft ook zijn weerslag op de natuur, die last heeft van de droogte. Kortom: iedereen is gebaat bij meer water en goed waterbeheer. Dit team is met boeren in gesprek gegaan om te luisteren naar de problematiek, ideeën en wensen. Zo is er gebouwd aan onderling begrip, inzicht en het vertrouwen om vanuit een gezamenlijk boerenperspectief een beeld te schetsen van een veerkrachtiger watersysteem. Vanuit de lessen uit diverse praktijkvoorbeelden zijn bouwstenen uitgewerkt om op verschillende niveaus water vast te houden in het gebied.
locatie Wierden
project Waterlandschap Wierden
team Lokale boeren uit de omgeving, gemeente Wierden, Stichting Stimuland, ODIN Landschapsontwerpers
transitie Water en klimaat, Landbouw