Vooruit ontwikkelen van bodem, groen en blauw

Almere Pampus: eerst groen en waterproof maken

Voor Almere Pampus, dat tussen 2030 en 2050 in de diepe en dalende kleipolder aan de westkant van Almere gerealiseerd wordt, ontwikkelde dit team richtinggevende principes voor de omgang met de bodem en het 'vooruit ontwikkelen' van het watersysteem en groen. Vooruit ontwikkelen van bodem, groen en blauw zorgt dat nog extremere regenbuien en hittegolven opgevangen kunnen worden in de toekomst, dat bodemdaling tegengegaan kan worden en dat tijdens het ontwikkelproces het gebied benut kan worden voor kweken van biobased bouwmaterialen zoals lisdodde en kleirijperij.
locatie Almere
project Vooruitontwikkelen van bodem, groen en blauw
team One Architecture, Smartland, gemeente Almere, Van Oord
transitie Water en klimaat, Stad en dorp