Vol van impact

Kaartenset om impact te bespreken

De gemeente Rotterdam werkt aan het verduur-zamen van de stad, maar wat leveren fysieke interventies zoals waterpleinen, dakakkers, infiltratietegels en andere ingrepen eigenlijk op voor milieu en maatschappij? Dit team ontdekte dat het meten van impact vaak niet meegenomen wordt in projectplannen, en dat er te weinig over wordt gesproken. Een kaartenset die aan het begin van projecten gebruikt kan worden, helpt om het gesprek over de gewenste impact aan te gaan.
locatie Rotterdam
project Vol van Impact
team Zeewaardig, Noorderwind, Kickstad, gemeente Rotterdam
transitie Stad en dorp, Maatschappij