Voetgangerinclusief ontwerp tegen vervoersarmoede

Om te komen tot een inclusief mobiliteitssysteem en vervoersarmoede te voorkomen is meer aandacht nodig voor voetgangers. Een casestudy in drie Rotterdamse wijken.
Witteveen+Bos stelt dat binnen gebiedsontwikkelingen het autoparkeren en -verkeer nog te vaak dominant zijn in het ontwerp(proces) en milieu-effectrapportages, en dat voetgangers hierin veel minder aandacht krijgen. Daarmee is er ook een gebrek aan kennis over voetgangersroutes en -behoeften. Het stimuleren van lopen kan volgens hen voor een inclusiever mobiliteitssysteem zorgen en vervoersarmoede reduceren.

Om vervoersarmoede binnen drie sociaaleconomisch zwakke wijken op Rotterdam-Zuid te verminderen, gaan de ontwerpers de aangrenzende gebiedsontwikkelingen van Rijn- en Maashaven herontwerpen naar een voetgangerinclusief plan. Het herontwerp komt tot stand door inzet van burgerparticipatie, ontwerpend onderzoek, en data-analyse met behulp van de door Witteveen+Bos ontwikkelde tool LoopMonitor.

Resultaten en lessen zullen in een visueel verslag en presentatie worden gebundeld, waardoor de generieke kennis en methodes die in het ontwerpend onderzoek zijn ontwikkeld rond aspecten van voetgangerinclusiviteit ook elders kunnen worden toegepast. Daarnaast wordt er een webinar georganiseerd rond het onderwerp en zullen de resultaten op podia als het CVS Congres en Walk21 worden gepresenteerd. Het project is een samenwerking tussen Witteveen+Bos en de gemeente Rotterdam.