Verdichting als verrijking

Oefenen met verdichting in Tilburg

Tilburg heeft de ambitie gesteld om in de periode 2021-2040 25.000 nieuwe woningen te bouwen binnen het bestaand stedelijk gebied. Dat betekent dat een kwart van de huidige woningvoorraad zou moeten worden bijgebouwd, met behoud van het open landschap langs de stadsrand. Kan dit op basis van een Tilburgs DNA? En kan deze verdichtingsopgave ook ingezet worden om tot een verrijking van de stad te komen?
De hypothese is dat het samenbrengen van nieuwe woonwensen met andere maatschappelijke opgaven zoals klimaat, energie, mobiliteit of gezondheid kan leiden tot een slimmer ruimtegebruik, mét ruimtelijke kwaliteit. Maar de verdichting moet geen invuloefening van lege plotjes zijn, het is van groot belang dat er een inhoudelijk kader, een ‘Plan op Hoofdzaken’ ligt waar alle betrokken partijen mee kunnen werken. Hier is in vier zones tussen binnenstad en buitenwijken waar verdichtingspotentieel ligt mee geoefend: de Ringbaan-Zuid, de Universiteitstuin, de Noord-Zuid route en de Kanaalzone. De beeldende uitkomsten van dit ontwerpende onderzoek bieden concrete handvatten om met alle stakeholders inwoners, de gemeente, bedrijven, woningcorporaties, en kennisinstellingen in gesprek te gaan over keuzes, kansen en dilemma’s van de verdichting.
locatie Tilburg
project Verdichting als verrijking
team CAST, BURA urbanism, Peter Tijhuis (fotograaf), gemeente Tilburg
transitie Stad en dorp