Verdicht wonen en duurzaam winkelen op de Utrechtse Heuvelrug

Van parkeerplaats naar dorpsplein

Doorn is een prachtig gelegen dorp op de Utrechtse Heuvelrug, waar mensen graag willen (blijven) wonen. Het woningaanbod is hiervoor echter beperkt. In navolging van eerder onderzoek van Studioninedots is in dit project onderzocht met welk programma en ruimte-gebruik het ‘supermarktplein’ – nu een XL-parkeerplaats omsloten door voornamelijk achtergevels – getransformeerd kan worden tot aantrekkelijke plek met substantieel extra woningen.
Het wordt een groene omgeving waar mensen prettig kunnen verblijven, wandelen en winkelen. Om dit ruimtelijk mogelijk te maken wordt het parkeren ondergronds opgelost. Met de architectuur wordt aangesloten bij de dorpse maat en schaal van het centrum: maximaal drie bouwlagen met kap. Verder worden nieuwe voorgevels en ‘Doornse veranda’s’ toegevoegd, zodat het gebied een herkenbare uitstraling krijgt.
locatie Doorn
project Verdicht wonen en duurzaam winkelen op de Utrechtse Heuvelrug
team Provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, IMOSS bureau voor stedebouw, Mies Architectuur
transitie Stad en dorp, Maatschappij