Verdeel de energie?

Windenergie is een van de meest controversiële thema’s is binnen de energietransitie. Welke ruimtelijke strategieën zijn er voor een rechtvaardige(r) locatiebepaling voor het opwekken van deze energie?
De keuze voor locatie, omvang, opstelling en invulling van het opwekken van windenergie wordt voornamelijk in rechtvaardigheidsdiscussies gereduceerd tot een verdelingskwestie van hinderlijke lasten en gunstige lusten. Het gaat in die discussies volgens WING Process Consultancy veel minder over hoe de ruimte voor windenergie wordt benut of welke ruimtelijke strategieën daaraan ten grondslag liggen en welke ruimtelijke kwaliteiten dit oplevert. Maar juist hieraan raken ook allerlei rechtvaardigheidsaspecten, van democratisch en efficiënt tot gelijke behandeling en de menselijke maat.

Volgens WING is het schaalniveau van windenergie essentieel bij de afweging tussen het eigen en algemeen belang in relatie tot rechtvaardigheid. Om meer grip te krijgen op de relatie tussen rechtvaardigheid en windenergie en de waarden waar ontwerpers en niet-ontwerpers zich op beroepen bij dit soort opgaven, voert het team in het ontwerpend onderzoek Verdeel de energie? socratische gesprekken. In die gesprekken worden uiteindelijk de mogelijkheden verkend om ruimtelijke strategieën op een rechtvaardige manier te implementeren. De bevindingen uit deze gesprekken vormen vervolgens de basis voor aanbevelingen en afwegingen voor een rechtvaardige(r) locatiebepaling voor windenergie. Bij het project zijn naast WING ook de Nederlandse Vereniging voor Omwonenden van Windenergie (NLVOW), de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en het Nationaal Programma Regionale EnergieStrategie (NpRES) betrokken. De samenwerkingspartners delen de inzichten en resultaten binnen hun netwerk en voor het bredere publiek wordt een toegankelijke samenvatting gemaakt met visualisaties.