Verbeelding verbindt

Facelift voor een winkelstraat in Breda

De Ginnekenstraat in Breda is een lange monofunctionele en stenige winkelstraat, die naar het zuiden toe snel achteruitgaat, met verschraling van het aanbod en toenemende leegstand. Ook is de straat niet goed aangesloten op haar omgeving. Het ontwerpteam verdiepte zich in de ziel van de plek, in de gebruikers en hun behoeften, en ontwikkelde in samenspraak met de gemeente, ondernemers en vastgoed eigenaren een strategie.
Het onderzoek, de discussies en de zoektocht naar een gezamenlijke beeldtaal verleidden de stakeholders om aan te haken en mee te denken. De ontwerpvisie verdeelt de straat in segmenten, die elk op een eigen manier worden ingericht en geprogrammeerd. Zo komt er ruimte voor vernieuwende retailconcepten in het noorden, een bredere functiemix in het midden en aanbod voor omwonenden in het zuiden. Qua inrichting wordt gebruikgemaakt van bijvoorbeeld artistieke elementen die de bezoekers verleiden om zich door de straat te bewegen.
locatie Breda
project Verbeelding verbindt
team Re:publiek place designers, gemeente Breda, Ondernemersfonds Breda, Vereniging Commercieel Onroerend Goed Binnenstad Breda, Breda Marketing, KERN, gemeente Den Haag
transitie Stad en dorp