Van wie is de energie?

Maatschappelijk draagvlak is essentieel om de energietransitie te laten slagen. Wat is ervoor nodig om in een co-creatief, gelijkwaardig, rechtvaardig en gebiedsgericht proces te werken aan de energieopgave in de natuur en/of landbouwgrond?
Om de doelstellingen uit de RES (de Regionale Energiestrategie) te halen, moet de gemeente Utrechtse Heuvelrug haast maken. Volgens Architectuurcentrum AORTA is maatschappelijk draagvlak essentieel om de energietransitie te laten slagen. Daarnaast vinden zij het van belang om koppelkansen met andere opgaven optimaal te benutten en te zoeken naar nieuwe financierings- en verdienmodellen.

Aan de hand van de casus Overlangbroek, een gebied met landgoederen en intensieve landbouw in het stroomgebied van de Kromme Rijn, onderzoekt AORTA in stakeholdersessies wat ervoor nodig is om in een co-creatief, gelijkwaardig, rechtvaardig en gebiedsgericht proces te werken aan de energieopgave in de natuur en/of landbouwgrond. De wensen, dromen en belangen van de verschillende betrokkenen, staan hierbij centraal.

Naast lokale energiecoöperatie Heuvelrug Energie en de provinciale koepelcoöperatie Energie van Utrecht hebben diverse experts hun medewerking aan dit ontwerpend onderzoek toegezegd: Arjen Spijkerman (o.a. gemeente Utrecht) leidt het ontwerpend onderzoek tijdens de stakeholdersessies; Eelco Boers (adviseur financiering coöperaties) berekent de businesscases en Steven de Waal (Public Space) legt het proces vast.

Het ontwerpend onderzoek Van wie is de energie? resulteert in een stappenplan met aanbevelingen voor een co-creatief gebiedsgericht proces dat ook toepasbaar is op andere gebieden en allianties die met elkaar aan de slag willen. Het doel is om met deze resultaten investeerders te enthousiasmeren en politiek draagvlak te creëren voor een pilotproject in de volgende fase.