Van tuinstad naar struinstad

Als de auto een minder prominente positie in ons leven inneemt, heeft dat gevolgen voor onze leefomgeving, zeker als die is ontworpen rond de auto. Welke kansen biedt dit?
In het ontwerp van de naoorlogse tuinstad Groot-IJsselmonde in Rotterdam-Zuid stond de auto centraal, maar de rol van de auto is drastisch aan het veranderen, stelt ontwerpbureau Kollektief. De gemeente wil bovendien het gebruik van de auto in de stad aanzienlijk verminderen. Dit zien Kollektief en haar partners – de gemeente, AIR Rotterdam, Track Landscapes en Advier – als een uitgelezen kans om de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de wijk te verbeteren mét inachtneming van de wensen van de bewoners en een kans om bewustzijn rondom autogebruik te creëren.

Met het project Van tuinstad naar struinstad brengen ze de potentiële ruimtelijke voordelen van de mobiliteitstransitie in de wijk in beeld. Daarbij richt het ontwerpbureau zich op de mobiliteitsbehoeften van de wijk en worden de behoeften aan andere ruimtelijke transities gekoppeld. Zo komen ze tot integrale oplossingen die verder gaan dan de technische aanpak van veel mobiliteitsonderzoek. Eerst inventariseert Kollektief de bestaande openbare ruimte, data en mobiliteitsproblemen en brengen ze de verwachte mobiliteitsontwikkelingen voor de wijk in beeld. Vervolgens gaan ze de wijk in om het huidige gebruik in kaart te brengen via gesprekken met bewoners. Dit wordt ten slotte vertaald naar ruimtelijke ontwerpvoorstellen.