Van Ring naar Park

Laat zachte waarden meetellen in Amersfoort

Stel je voor: de Amersfoortse stadsring getransformeerd tot singelpark. De terugkeer van de stadsring als onderdeel van de kenmerkende structuur van de groene stadswallen. Een verkoelende plek die ontmoeting en spontane activiteiten stimuleert en tegelijk een visitekaartje vormt voor de binnenstad.
Burgerinitiatief Van Ring naar Park’ziet kansen om de huidige op auto’s georiënteerde stadsring te transformeren naar een aantrekkelijk singelpark. Echter wordt het politieke en publieke debat hierover vooralsnog gevoed door cijfers en modellen over doorstroming en bereikbaarheid. Zachte waarden als gezondheid, rust en trots missen in het gesprek. Via interviews zijn verhalen uit de stad opgehaald en is inzicht verkregen in de zachte waarden die voor de mensen belangrijk zijn. Deze verhalen zijn verwerkt in een aantal persona’s, die als opstap dienen voor het ontwerp van gastvrije, speelse, uitnodigende en sociale plekken. Door de verbeelding wordt het voor publiek en politiek voorstelbaar hoe de toekomstige Stadsring eruit kan zien als we de modelmatige benadering achter ons laten. Zo komen we tot een eerlijker debat over de toekomst van de stad.
locatie Amersfoort
project Van Ring naar Park
team Burgerinitiatief ‘Van Ring naar Park’, IMOSS bureau voor stedebouw, Ideate
transitie Mobiliteit, Stad en dorp