Van groot naar beter: samen wonen op leeftijd

Hoe willen ouderen graag wonen?

Veel ouderen willen graag een ander soort woning, maar wel in de buurt waar ze hun sociale contacten hebben. Door een eenzijdig woningaanbod in veel dorpen en wijken is dit echter vaak moeilijk en blijven senioren in hun gezinswoning wonen. Zo ook in de woonwijk Tanthof in Delft. Kun je hier collectieve woonconcepten ontwikkelen die ervoor zorgen dat ouderen doorstromen naar een voor hen prettiger woonsituatie? In dit project zijn met vragenlijsten en diepte-interviews woonwensen opgehaald, om die vervolgens te vertalen naar een instrumentarium en drie casestudies.
Wat opviel is dat er verschillende typen ouderen zijn, die verschillende woonwensen hebben. Zij zijn beschreven in drie persona’s: de tevreden Delvenaren, de overtuigde zoekers en de vitale levensgenieters. Hun specifieke wensen zijn in co-creatie sessies vertaald naar ontwerpen voor concrete plekken in Delft: een kleinschalige, buurtgerichte sloop nieuwbouwlocatie waar een school en woningen worden gerealiseerd, een gebouw op Delft Campus met uitzicht en privacy, en een locatie in Nieuw Delft, dicht tegen het centrum aan en met stedelijke voorzieningen op loopafstand.
locatie Delft
project Van groot naar beter: Samen wonen op leeftijd
team Gemeente Delft, TU Delft, Inbo
transitie Stad en dorp