Van buitenruimte naar weerbare community voor Hart van Zuid

Hoe maak je een fijne plek van een locatie die nu als onveilig ervaren wordt?

Op het Metroplein in Hart van Zuid komen wonen, reizen, recreëren en maatschappelijke opvang samen. De juiste ingrediënten voor een bruisende stedelijke plek, zou je zeggen. Toch is het op dit moment een onaantrekkelijke plek, waar veel overlast wordt ervaren en weinig sociale controle is. Uit dit onderzoek blijkt dat dak- en thuislozen en jongeren gedurende de dag een grote impact hebben op de publieke ruimte. Wat zijn ingrepen die de omstandigheden voor deze groepen en daarmee voor het gebied als geheel verbeteren?
De onderzoekers legden hun oor te luister bij deze groepen en concludeerden dat hier niet alleen ruimtelijke interventies nodig zijn, maar vooral ook maatschappelijke programmering. Het voorstel is de voormalige bowlingbaan om te vormen tot een ontmoetingsplek en centrum voor maatschappelijk programma. Vanuit hier kunnen initiatieven worden uitgerold, zoals een lokaal heitje voor een karweitje-programma voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de buitenruimte wordt in dit plan geactiveerd. Door de tijdelijke fietsenstalling op te tillen, ontstaat hier ruimte voor activiteit, en met een centraal artistiek element krijgt het plein een middenpunt.
locatie Rotterdam
project Van buitenruimte naar weerbare community voor Hart van Zuid
team gemeente Rotterdam, Arttenders, Karres en Brands i.s.m. Onno Poiesz
transitie Maatschappij, Stad en dorp