Urban Symbiosis.

Vital Soil as Support for Biodiversity & Healthy Living Environment

Het onderzoek van SYLVA Landscape Architecture is een vervolg op een eerdere samenwerking met de gemeente Den Haag. Het doel is de groene, publieke ruimtes in het Laakkwartier te verbeteren. De focus ligt in dit project op een vitaal bodemleven als basis voor stedelijke biodiversiteit en healthy urban living.
SYLVA werkt aan drie pilots met contrasterende typologieën: een park, een plein en een straat. Op deze plekken creëert en analyseert het team de symbiose tussen bodemorganismen en bomen als startpunt voor een beter ontwerp van publieke ruimtes. Door middel van het plaatsen van een ondergrondse sensor en het gebruik van rhizotron camera’s haalt het team data op over de kwaliteit van de bodem en de impact van de uitgevoerde ontwerpinterventies. Door het vergelijkend onderzoek met drie pilots ontstaat er inzicht in de manier waarop de ondergrond binnen verschillende contexten moet worden ontworpen om een vitale basis voor groene, publieke ruimtes te vormen. SYLVA werkt, behalve met de gemeente Den Haag, samen met Nature Based Solutions Institute, Terra Nostra, Naturalis Biodiversity en TU Delft. Tijdens het onderzoek wordt er een onlineplatform opgezet om kennisuitwisseling tussen gemeentes, onderzoekers en toekomstige gebruikers te bevorderen. Het onderzoek en de kennisuitwisseling resulteren in een handboek dat praktische handvatten aanreikt. Hierdoor is het boek in te zetten als toolbox voor nieuwe stedelijke typologieën waarbij een vitale bodem het uitgangspunt is.