Toekomstperspectieven Het Wageler

Drie toekomstscenario’s voor Het Wageler

De groene long tussen Hengelo en Enschede, Het Wageler, kan gezien haar ligging aan de randen van twee steden een samenhangend, gedragen toekomstperspectief gebruiken met aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en recreatie. Via ontwerpend onderzoek is de aanzet tot een gezamenlijk toekomstperspectief ontwikkeld dat als basis kan dienen voor een gebiedsvisie waarmee de gebiedspartners en gemeente aan de slag kunnen.
Voor Het Wageler zijn drie inrichtingsvoorstellen ontwikkeld die variëren in de mate van rust en reuring. Het scenario met de meeste rust is een ‘landschapspark’ met weinig routes en functies. Het ‘stadsrandpark’ wordt al iets drukker en het ‘stadspark’ zorgt voor de meeste reuring. De drie varianten zijn samengevoegd tot een toekomstscenario. Daarin laat een basiskaart ‘no regret’-maatregelen zien waarmee de gebiedspartners en gemeente snel aan de slag kunnen.
locatie Enschede
project Toekomstperspectieven Het Wageler
team Vereniging Wageler Samen, gemeente Enschede, Strootman Landschapsarchitecten
transitie Natuur