Toekomsten van de stadslogistiek

Hoe ga je om met de grote hoeveelheid stedelijke bezorgdiensten?

Flitsbezorgers, bestelbusjes en vrachtwagens leggen steeds meer beslag op de openbare ruimte. Vooral door de toename van online shoppen en eten bestellen zijn logistieke bewegingen in de stad de afgelopen jaren sterk gegroeid – een trend die lijkt door te zetten. Dit gaat ten koste van de ruimte voor andere wegge-bruikers, en kan leiden tot onveilige verkeerssituaties. Aan de andere kant zitten maatregelen als meer groen en langzaam verkeer de populaire bezorgdiensten weer in de weg. Deze tegenstelling dwingt beleidsmakers, verkeerskundigen en ontwerpers samen te werken en te bedenken welke balans wenselijk is. Van wie is de stad?
Om grip te krijgen op de complexiteit van dit logistieke vraagstuk, heeft het team een ‘catalogus van de stadslogistiek’ samengesteld, waarin drie categorieën worden onderscheiden: voertuigen, infrastructuur en hubs. Zij vormen samen het logistieke ecosysteem van de stad. Door dat beter te kennen, kun je beter ontwerpen aan de openbare ruimte. In vier scenario’s die voortkomen uit de ontwikkelingen in het logistieke, sociale en stedenbouwkundige domein, wordt uitgewerkt hoe de logistiek ingepast kan worden in stadsstraten.
locatie Rotterdam
project Toekomsten van de stadslogistiek
team PosadMaxwan, TNO, gemeente Rotterdam
transitie Mobiliteit, Stad en dorp