StreetWise – De gezamenlijke waarden van De Wildeman

De kloof tussen de ‘geplande’ en de ‘geleefde’ stad dichten

De Wildeman & Blomwijckerbuurt in Amsterdam Nieuw-West, gebouwd begin jaren 60, is toe aan herontwikkeling. Het naoorlogse erfgoed is hier goed bewaard gebleven, maar veel ruimtelijke en sociale uitdagingen zijn nog niet aangepakt. Dit project probeert de ‘geplande stad’ en de ‘geleefde stad’ dichter bij elkaar te brengen en schetst een transformatie die recht doet aan de bewoners, het erfgoed en de ambities van de gemeente beschreven in de Omgevingsvisie 2050.
Uit de analyse blijkt dat de erfgoedwaarde van de wijk vooral ligt in de samenhang tussen de gebouwen, publieke ruimte en groen en water structuren die in de loop der jaren minder helder zijn geworden. Het team vraagt zich af hoe we de waarden van deze naoorlogse wijk kunnen behouden en inzetten richting een leefbare toekomst? Deze zoektocht heeft geleid tot vijf strategische aanbevelingen die kunnen helpen de juiste keuzes te maken op de schaal van de buurt: ruimte voor toe-eigening, meer bruikbaar groen, prioriteit voor wandelen en fietsen, meer diversiteit in de woningtypes en een sterkere verbinding tussen buurten en faciliteiten.
locatie Amsterdam
project StreetWise - De Gezamenlijke Waarden van de Wildeman
team AP+E, Studio dmau, The Beach, gemeente Amsterdam
transitie Stad en dorp, Maatschappij