Stadsrand als gezond publiek domein

Welke ruimtelijke ingrepen kunnen stadsbewoners gezonder maken?

De fysieke leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid; daarom moet de gezondheid vanaf 2022 een integraal onderdeel zijn van alle omgevingsplannen. Op welke plekken in de stad is aanzienlijke winst te behalen op dit punt en hoe?
Dit team ziet kansen in de stadsranden, op de grens tussen stad en natuur, waar een groot deel van de stedelijke vrijetijdsbesteding zich afspeelt. Dit overgangsgebied is een logische plek voor ontmoeting, beweging en ontspanning, en dat heeft weer een positieve impact op de volksgezondheid. Maar in veel plannen is het belang van deze randen als publiek domein onderbelicht. Dit project brengt de potentie van de stadsrandzone van Eindhoven, Waalre en Valkenswaard in kaart voor de gezondheid van de stadsbewoners.

In samenwerking met verschillende partijen is onderzocht welke ruimtelijke ingrepen in de stadsranden de gezondheid van stadsbewoners kunnen verbeteren en hoe deze ingrepen getoetst kunnen worden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertaald in aanbevelingen op drie ontwerplagen: de attractieve, de beweeglijke en de schone, duurzame en groene stadsrand. Ondertussen wordt met de TU/Eindhoven gewerkt aan het meetbaar maken van het gezondheidseffect van de voorgestelde ingrepen.
locatie Eindhoven, Waalre, Valkenswaard
project Stadsrand als gezond publiek domein
team TU/e Urban Labs, gemeente Valkenswaard, gemeente Waalre, gemeente Eindhoven, provincie Noord Brabant, Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten
transitie Natuur, Stad en dorp