Stadslogistieke distributiecentra in het stedelijk weefsel

Stedelijke gebieden hebben te maken met een toenemende vraag naar logistieke diensten. Welke kansen biedt dit voor de leefomgeving en hoe wij ons daarin bewegen?
Ontwerpbureau FABRICations onderzoekt samen met onder andere TNO, de gemeente Amsterdam en ABT hoe logistiek in dichtbevolkte en gemengde buurten een kans kan zijn om de kwaliteit van leven te verbeteren, klimaatstress te verminderen en sociale verbondenheid te stimuleren. Dit doen zij door in eerste instantie met experts een serie gesprekken over de verschillende aspecten van deze problematiek te organiseren. De gesprekken vormen vervolgens de basis van een serie podcasts, waar telkens één thema behandeld en besproken wordt door een multidisciplinaire groep met in elk geval vertegenwoordigers van de industrie, overheid en wetenschap. Hierdoor moeten niet alleen waardevolle inzichten in mogelijke resultaten ontstaan, maar ook beleid worden geformuleerd en toekomstige planningsstrategieën worden vormgegeven die aansluiten bij bredere mobiliteits-, maatschappelijke en stedelijke behoeften. Uiteindelijk worden de resultaten ook verwerkt in een toolkit, die in de volgende fase op twee specifieke praktijkgevallen wordt toegepast: de ASML-campus in Veldhoven en de Minervahaven in Amsterdam.