Sport verbindt

Hoe kunnen sportvoorzieningen in grote steden beter bereikbaar worden gemaakt zodat sporten toegankelijker wordt voor iedereen?
Hoewel er steeds meer onderzoek plaatsvindt naar vervoersarmoede met betrekking tot de bereikbaarheid van werk, school, zorg en andere voorzieningen, stellen de ontwerpers van URBIS dat er nog weinig bekend is over vervoersarmoede in relatie tot duurzame bereikbaarheid van sportvoorzieningen in Nederland. In grote steden vraagt de grote ruimtebehoefte van sportcomplexen bovendien om schaarse ruimte, die vaak wordt gevonden aan de randen van de stad. Vervoersarmoede is daarom een potentiële barrière voor kwetsbare groepen om toch te kunnen gaan sporten.

Het bureau onderzoekt welke interventies kunnen worden ingezet om de bereikbaarheid van deze complexen te vergroten en toekomstbestendig te maken. Met het project Sport verbindt analyseren ze wie de kwetsbare groepen zijn en welke obstakels zij ondervinden bij drie specifieke sportcomplexen in Rotterdam: Varkenoord, Vreelust en NV80 in Pendrecht. Op basis van de resultaten van gebruikers-, locatie- en interventieonderzoeken maken de ontwerpers schetsontwerpen voor de drie onderzoekslocaties en ontwikkelen ze een toolbox met de interventies.