Sonniuswijk in transitie

Een nieuw landschap voor Sonniuswijk

Sonniuswijk is een jonge heideontginning en een agrarisch productielandschap van 600 ha groot dat deel uitmaakt van de Metropool Regio Eindhoven. Een deel van de intensieve veehouderij stopt; de onlangs vastgestelde omgevingsvisie zet in op transformatie naar een multifunctioneel gebied met doelen als recreatieve versterking, waterconservering, natuurontwikkeling, duurzame energie en wonen. Maar wat is een toekomstbestendige ontwikkelrichting voor het landschap, waarmee initiatiefnemers aan de slag kunnen?
Op basis van interviews onder ondernemers en bewoners heeft dit team hun gebiedsgeschiedenis, huidige bedrijfsvoering en toekomstdroom verkend. Met deze kennis en de grote opgaven die spelen in het gebied zijn een aantal scenario’s ontwikkeld voor het watersysteem en een nieuwe landschapsstructuur.
locatie Son en Breugel
project Sonniuswijk in Transitie
team Gemeente Son en Breugel, waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant, Verhoeven | de Ruijter
transitie Landbouw, Water en klimaat, Natuur