Social HUB Kampen

Wat is er nodig om openbare ruimtes waar de auto dominant is zo in te richten dat deze ook toegankelijk is voor kwetsbare groepen zoals ouderen met een intensieve zorgvraag en schoolgaande kinderen?
Grow landschap ziet dat mobiliteitsnetwerken en -oplossingen vaak zijn gericht op de doelgroepen die al veel mobiliteitsmogelijkheden hebben en zet daarom twee kwetsbare en onderbelichte groepen in het verkeer centraal: ouderen met een intensieve zorgvraag en schoolgaande kinderen. Hoe kan een versteend, onaantrekkelijk en onveilig gebied dat vooral is gericht is op autogebruik, het Engelenburgplantsoen in Kampen, worden getransformeerd tot een plek waar deze groepen, die juist ook de directe gebruikers ervan zijn, veilig door de ruimte kunnen bewegen en prettig kunnen verblijven?

De focus ligt in dit project op een gezonde, natuurlijke leefomgeving voor de doelgroepen. Hierbij baseert Grow landschap zich op concrete ontwerpprincipes vanuit biophylic design die grofweg zijn onderverdeeld in drie categorieën: de natuur dichterbij brengen, natuur beleefbaar maken en de aard van de ruimte inzetten. In de eerste fase worden zowel de opgave als de doelgroepen (en hun wensen) geanalyseerd. Vervolgens worden op basis hiervan verschillende scenario’s geschetst die weer worden getoetst aan zowel de wensen van de gebruikers als de geformuleerde ontwerpprincipes. In ontwerpateliers werkt Grow landschap samen met kennispartner Mobycon en de gemeente, maar ook met tal van lokale partijen zoals scholen en zorgverleners, een speeltuinvereniging en de omgevingsmanager.