SmartMove

Wat brengt meer buurtbewoners in beweging?

In stedelijke gebieden komen lichamelijk en geestelijk welzijn sneller in de knel. Bewegen in de buitenlucht kan dat risico verlagen. Dit team werkt op verschillende plekken aan pilots met de interactieve bewegingsgame SmartMove, die geïntegreerd wordt in objecten in de openbare ruimte. Helmond leent zich uitstekend voor een proef op dit terrein: in vergelijking tot de rest van Nederland scoort de stad laag qua beweegnorm en sportdeelname en hoog qua overgewicht, roken en drinken. Om hier verandering in te brengen, wordt voor de nieuw te bouwen wijk Brainport Smart District een pilot voorbereid. Kun je met interactieve buitengames ook minder actieve bewoners over de streep halen?
Het is weer eens iets heel anders dan de bekende speel- of sporttoestellen in de openbare ruimte. SmartMove maakt een combinatie tussen digitaal gamen en bewegen in de buitenlucht. In Breda staan ze er al: interactieve paaltjes die op afstand met elkaar en buurtbewoners communiceren. Met de SmartMove app kan iedereen aan een spel of training meedoen. Elke keer als je een zogenaamde SmartStone passeert, krijg je feedback van het paaltje. De vorm en inhoud worden steeds afgestemd op de doelgroep en locatie. Het hoeven geen paaltjes te zijn, de techniek kan ook verwerkt worden in stoeptegels, lantaarnpalen en muren. Games kunnen individueel én in teamverband worden gespeeld, wat indirect bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk.
locatie Helmond
project SmartMove
team Morgen Makers, GBO, Embedded Fitness, Brainport Smart District, Sportpark Brandevoort, Buurttuin Brandevoort, mHome, Wijkvereniging
transitie Maatschappij