Serious game: De optimale mobiliteitsmix

LEF mobiliteit wil bestuurders, beleidsmakers en andere belanghebbenden bewuster afwegingen laten maken binnen de mobiliteitsopgave, met oog voor verschillende doelen. Kan een serious game uitkomst bieden?
Tessa Leferink van ontwerp- en adviesbureau LEF mobiliteit ziet dat Nederland voor veel problemen staat. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofcrisis, een gebrek aan betaalbare woningen, klimaatverandering, groeiende ongelijkheid en vergrijzing. LEF mobiliteit stelt dat integrale afwegingen maken moeilijk is in onze complexe samenleving, ook door de wijze waarop de besluitvorming is ingericht. Maar een andere benadering van mobiliteit kan een oplossing zijn voor meerdere problemen.

Via een serious game wil LEF mobiliteit bestuurders, beleidsmakers en andere belanghebbenden bewuster afwegingen laten maken binnen de mobiliteitsopgave, met oog voor verschillende doelen. Dit kan leiden tot een optimale mobiliteitsmix in hun projecten en plannen. Met een reeks ‘ontwerploops’ wordt de basisversie van de game verder ontwikkeld en aangescherpt. Er is aandacht voor de theorie en praktijk van het ontwerpen van nieuwe transportsystemen en in de verschillende loops doen achtereenvolgens acht, honderd en driehonderd mensen mee om samen het spel verder te ontwikkelen. LEF mobiliteit werkt samen met experts van de Radboud Universiteit en de TU Delft, een gameontwikkelaar en vier zogenaamde kernspelers (vertegenwoordigers van regionale en lokale overheden en kennisplatforms). Een visuele rapportage bundelt de bredere inzichten en via onder andere een promotievideo en presentaties op congressen wordt de game toegelicht.