Schoonheid als beleving: de toolbox

Toolbox voor kwalitatieve verdichting

Bij verdichtingsvraagstukken in bestaande buurten is vaak sprake van een kwantiteitsaanpak waarbij hoeveelheden woningen leidend zijn. Dit team draagt een kwalitatieve methodiek aan die de beleving van schoonheid centraal stelt.
Vier terugkerende ruimtelijke elementen geven waarde aan de esthetische beleving van de gebouwde omgeving: sfeer, kader, grens en belofte. Deze methodiek is verder uitgewerkt voor Tanthof-Oost in Delft. Hier zijn voor elk van de vier elementen kansenkaarten opgesteld. Plekken waar de kansen van verschillende elementen elkaar overlappen, worden gezien als kansrijke locaties voor kwalitatieve verdichting van de wijk.
locatie Delft
project Schoonheid als beleving: de toolbox
team ZOETMULDER, gemeente Delft, Stichting Dorp, Stad en Land
transitie Stad en dorp