School voor strijders

Wat kunnen we leren van hiphop binnen complexe vraagstukken in de stad? En hoe we ons kunnen laten inspireren door hiphop om samen te bouwen aan de solidaire stad?
Volgens het projectteam van Verdedig Noord maakt de haperende vastgoedmarkt duidelijk hoe afhankelijk stedelijke ontwikkeling is van het verdienmodel van vastgoedontwikkelaars en -investeerders. Daarom initieerde het het project School voor strijders – Een leeromgeving voor zelfredzame stedelijke gemeenschappen op basis van hiphop, gericht op stedelijke gemeenschappen in Amsterdam-Noord.

Amsterdam-Noord is de thuisbasis van Verdedig Noord. Dit initiatief, vertegenwoordigd door de ontwerpers van BRIGHT coöperatie U.A., strijdt al jaren tegen gentrificatie door te bouwen aan een weerbare lokale gemeenschap en solidaire stad en daarmee aan een rechtvaardigere samenleving. Met School voor strijders willen ze kennis en ervaringen uitwisselen en bijdragen aan een stad waar ruimte is voor zelfredzame stedelijke gemeenschappen.

Het lesprogramma van de School voor strijders is gebouwd rondom diverse elementen uit de hiphopcultuur zoals sampling, cyphers (informele samenkomst en artistieke uitwisseling die bijdraagt aan gemeenschapsvorming) als basis voor gesprekken en het doorgeven van (verworven) kennis volgens de filosofie van Each One Teach One. De School voor strijders organiseert samen met een aantal partners meerdere sessies om het curriculum op te bouwen waarbij de basis wordt gevormd door de ervaringen van Verdedig Noord rondom hun projecten, specifieke acties en activiteiten. Doel is te komen tot een volwaardig lesprogramma voor bewoners van Amsterdam-Noord, werknemers van de gemeente, woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en dergelijke partijen die werken aan ontwikkelingen in Amsterdam-Noord en overige geïnteresseerden van buiten Amsterdam-Noord.