Schakelen in de Kromme Rijncorridor

Kaart met toekomst perspectief

Tussen de bebouwing van Utrecht, De Bilt, Zeist, Bunnik, Odijk en Driebergen-Rijsenburg ligt de Kromme Rijncorridor. Deze vormt de natuurlijke overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Kromme Rijn. Daarnaast is de corridor een strategische verbinding tussen de Langbroekerwetering en de Vechtplassen. De landgoederen en forten vormen historische ‘parels’ binnen die structuur. De wisselwerking tussen de gevarieerde ondergrond en de lange ontginningsgeschiedenis maakt dit gebied een ecologische hotspot van formaat.
Ingeklemd tussen woon- en werkgebieden en doorsneden door snelwegen en spoorlijnen, staat de Kromme Rijncorridoronder grote stedelijke druk. Delen ervan hebben al een beschermde status in verband met natuurwaarden, erfgoed of waterbeleid, maar een samenhangende visie ontbreekt. Het team heeft geprobeerd een wervend ontwikkelingsperspectief te schetsen voor natuur, recreatie en landbouw. De resultaten zijn verwerkt in een kaart die de kansen voor de toekomst laat zien. Hierop worden voorbeeldprojecten uitgelicht waar in de praktijk al wordt gewerkt aan een mooier landschap.
locatie Kromme Rijncorridor
project Schakelen in de Kromme Rijncorridor
team Ontwerpcollectief Kromme Rijncorridor, Werkgroep Kromme Rijncorridor, Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
transitie Natuur, Stad en dorp, Landbouw