Ruimtelijke Waterveiligheidsstrategie Havenstad 2100+

Gevolgen van overstromingen beperken in Haven-Stad

Van havengebied naar nieuwe wijk: in dertig jaar tijd verrijst aan het Noordzeekanaal een stad zo groot als Leiden. Hoe maken we Haven-Stad, met alle klimaatonzekerheden richting 2100+, veilig voor overstromingen vanuit de rivieren en de zee? Nationale en regionale keuzes voor de lange termijn zijn nog niet gemaakt, en klimaatstresstesten kijken naar het tijdsvak tot 2050, maar laten de verre toekomst buiten beschouwing. Terwijl nu al wel grote keuzes worden gemaakt die ook bepalend zijn voor het gebruik na 2050. Met het doel een raamwerk te ontwikkelen dat anticipeert op de toenemende dreiging van het water, ontwikkelde het team elementen voor waterveiligheid die nu al in de gebiedsontwikkeling vastgelegd moeten worden.
Alle nieuw te bouwen woningen komen op veilige hoogte te liggen of er kan verticaal gevlucht worden. De hoofdinfrastructuur in het gebied wordt verhoogd, vitale en kwetsbare functies worden hoger gesitueerd en enkele straten op tenminste 2 meter boven NAP vormen een robuuste ruggengraat.
locatie Amsterdam
project Ruimtelijke waterveiligheids strategie Haven-Stad 2100+
team One Architecture, gemeente Amsterdam, Waternet, waterschap Rijnland, Rijkswaterstaat, ministerie IenW
transitie Water en klimaat