Ruimtegenoten

Atelier van Berlo constateert dat 55-plussers per persoon veel woonruimte hebben en weinig geneigd zijn te verhuizen. Terwijl het laatste juist woningen kan vrijmaken én kansen zou bieden hun huidige woningen en wijken te verduurzamen.
Met dit project doen Atelier van Berlo, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam en Metabolic kwalitatief ontwerpend onderzoek naar de herverdeling van de beschikbare woonruimte in Nederland, met de woonbehoeften van 55-plussers als uitgangspunt. Volgens hen valt de empty nester binnen de huidige woningmarkt tussen wal en schip, terwijl de woningen die zij bewonen vaak niet voor hen geschikt zijn en zij aangeven geen kant op te kunnen.

In de eerste fase van het onderzoek zijn tijdens buurtwandelingen en gesprekken in de Rotterdamse wijken Prinsenland en Het Lage Land de woonwensen bij de doelgroep opgehaald. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties, de gemeente en buurtgroepen aanwezig. De woonwensen en andere bevindingen zijn samengebracht in een soft map en een website en er zijn vier toekomstperspectieven uitgewerkt.

In de tweede fase worden deze perspectieven via meerdere co-reflectiesessies met de ontwerpers, experts en de stakeholders gedestilleerd tot één realistisch perspectief. Dit biedt inzichten in de mogelijkheden voor passende woningen voor de doelgroep: duurzame bouw met oog voor zorg- en woonwensen. Uiteindelijk wordt dit gedragen perspectief weer getoetst bij de doelgroep. De resultaten worden verzameld op de website en gedeeld via een white paper.