Ruimte voor werken in naoorlogse wijken

Is er met de huidige woonopgave nog plek voor bedrijven in de stad?

De huidige herontwikkeling van naoorlogse wijken is vooral gericht op het toevoegen en verduurzamen van woningen. Dit gaat vaak ten koste van commerciële bedrijfsruimtes, die in de renovatie worden omgevormd tot woningen of zelfs volledig verdwijnen. In de wijken Geuzenveld en Slotermeer (Amsterdam Nieuw-West) is wel degelijk behoefte aan werkruimte: de vraag overstijgt het aanbod. Bovendien kan een mix van wonen en werken met de juiste keuzes voor het soort bedrijven de aantrekkelijkheid van een wijk verhogen. Welke kansen liggen hier voor het creëren van nieuwe bedrijfsruimte?
Dit team heeft in kaart gebracht welke plekken in deze Amsterdamse wijken zich goed lenen voor bedrijfsruimtes die de uitstraling van de buurt verlevendigen, bedrijvigheid stimuleren en de collectiviteit vergroten. De ruimtelijke typologie laat zich onderverdelen in ‘punten’ op de kopse kant en hoeken van woonblokken, ‘lijnen’ langs een gesloten plint, ‘clusters’ rondom een openbare ruimte of in een gebouw, en ‘kruisingen’. Die kruispunten zijn een opvallende toevoeging aan het gangbare pallet. Solitaire, herkenbare bedrijfsgebouwen op de hoeken kunnen een anoniem kruispunt een gezicht geven en activeren tot een aantrekkelijke entree van de wijk.
locatie Amsterdam
project Ruimte voor werken in naoorlogse wijken
team TEMP.architecture.urbanism, gemeente Amsterdam R&D en EZ
transitie Stad en dorp