Ruimte voor rust

Modulaire units op onbenutte plekken

Hoe kun je de relatie tussen de straat, het gebouw en de mens versterken? Ruimte voor rust biedt een ruimtelijke strategie voor gemeenten, gebouweigenaren en (kwetsbare) jongeren die behoefte hebben aan rust.
Jongeren hebben vooral behoefte aan een plek waar ze tot rust kunnen komen. Is die ‘ruimte voor rust’ nog te creëren in drukke steden? Het project richt zich op het vergroenen van de stad als een verbindend element. Met een modulair bouwsysteem worden blinde gevels, plinten en ongebruikte daken op drie niveaus teruggegeven aan de stad: publiek, collectief en privé. Met het stationsgebied van Leiden als testcase laat het team zien hoe deze ruimtes waarde toevoegen aan de stad: niet alleen voor jongeren, die hier actieve of passieve rust kunnen opzoeken, maar ook voor andere stadsgebruikers.
locatie Leiden
project Ruimte voor rust
team A SENSE OF_, gemeente Leiden, Khani Architecten, jongerenopvang De Elandsstraat
transitie Maatschappij, Stad en dorp