Ruimte voor nieuwe ideeën

Publieke gebouwen groen en inclusief ontwerpen

Hoe kunnen we gebouwen met een publieke functie zo vormgeven dat ze bijdragen aan maatschappelijke doelen als inclusie en klimaatbestendigheid? In dit project is een uitwerking gemaakt voor een herbestemmingsopgave van het Raadhuis van Alphen aan den Rijn en een nieuw te bouwen school in Delft.
Voor het Raadhuis, waarvan de nieuwe functie nog vastgesteld moet worden, laten de ontwerpers zien hoe je statische monumentale panden inclusief en toegankelijk maakt. De groen-blauwe insteek voor de nieuwe school laat zien hoe maatregelen voor klimaat en biodiversiteit kunnen bijdragen aan een omgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen en verblijven.
locatie Delft, Alphen aan de Rijn
project Ruimte voor nieuwe ideeën
team Bouwstenen voor Sociaal, gemeente Delft, gemeente Alphen aan de Rijn, Lyongo Architecture en Atelier Groenblauw
transitie Stad en dorp, Maatschappij