Ruimte voor natuurinclusief ondernemen

Natuurinclusief ondernemen in Noord-Holland

Drie Noord-Hollandse gemeenten leggen in dit project samen met stakeholders in het landelijk gebied de focus op het verbinden van landbouw, landschap en natuur en op het vinden van nieuwe verdienmodellen voor boeren. Een mooi buitengebied is belangrijk voor de inwoners én voor de recreatieve en toeristische bedrijvigheid in de gemeenten. Dit project verkent nieuwe manieren van gebiedsanalyse en dialoog en zoekt naar mogelijkheden om werk te maken van natuurinclusieve landbouw en de kansen die deze biedt.
De kust en duinen zorgen in de dorpen Bergen, Uitgeest en Heiloo voor hoge recreatieve druk, er zijn veel particuliere ontwikkelingen en de grondprijzen stijgen snel. De boeren leven hier nu nog van melkvee en paardenhouderij en bollenteelt, maar dat is op termijn niet houdbaar. Het team heeft twee sporen bewandeld: sociaal ontwerp en landschappelijk ontwerp. Voor verschillende zones in het gebied zijn natuurinclusieve maatregelen bedacht en uitgewerkt in ‘inspiratiefiches.’ Die verbeelden combinaties van natuurontwikkeling en landbouw en schetsen nieuwe gebiedsconcepten, met mogelijkheden voor bredere verdienmodellen.
locatie Bergen, Uitgeest, Heiloo
project Ruimte voor natuurinclusief ondernemen
team Werkend Landschap, Voor de Oogst van Morgen / Commonland, de BUCH
transitie Landbouw