Ruimte voor circulaire windturbines

Wat te doen met afgedankte windturbines?

Volgens de Klimaattafels is Nederland in 2050 circulair en overgestapt op hernieuwbare energie. De grote hoeveelheid windturbines, gepland en geplaatst in het kader van de energietransitie, worden aan het eind van hun levensduur circulair verwerkt. Deze circulairiteitstransitie zal een wezenlijke ruimtelijke impact hebben. Provincies kunnen deze impact regionaal sturing geven, maar missen inzicht. Daarom onderzoeken de provincies Noord­Holland en Zuid­Holland met Generation.Energy de ruimtelijke effecten van de verwerking en levensduurverlenging van windturbines.
Meer windturbines langs onze wegen, dijken en sloten en vooral ook op zee betekent ook meer vervanging van onderdelen en een grotere afvalstroom. Dit project onderzoekt wat de ruimtelijke impact is van het afvoeren en verwerken van alle windturbines die straks aan het einde van hun levensduur zijn. Hoe zorgen we ervoor dat de materiaalstromen minder ruimte in beslag nemen? Dit kan door te kiezen voor de juiste circulaire strategie: de turbines waar mogelijk repareren en enkel verwerken tot grondstof wanneer ze echt ‘op’ zijn. Beide aanpakken ver-gen op korte termijn beleidskeuzes en nieuwe wetgeving, maar ook logistieke en ruimtelijke keuzes die de provincies die met dit vraagstuk belast zijn helpen om te gaan met deze groeiende stroom van restmateriaal.
locatie Noord-Holland, Zuid-Holland
project Ruimte voor circulaire windturbines
team Provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, Generation.Energy
transitie Grondstof- en materiaalstromen