Riders on the Street. New logistics and the making of liveable neighbourhoods

Met de enorme groei van e-commerce is het bezorgen van bestelde producten tot aan de voordeur steeds belangrijker geworden. Maar dit legt ook een groter beslag op de openbare ruimte.
Giacomo Gallo van New Environments en Daniel Casas Valle van Urban Dynamics stellen dat met de opkomst van last mile delivery de leefbaarheid van buurten onder druk komt te staan. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van dark stores en de grote toename van verschillende bezorg-vervoersmiddelen. Zij willen onderzoeken hoe nieuwe vormen van logistiek en bezorging in bestaande buurten kunnen worden geïntegreerd op een wijze die juist bijdraagt aan het sociale én ecologische weefsel van de wijk.

In Leiden, Eindhoven en Amsterdam gaan de ontwerpstudio’s met de betreffende gemeenten, logistieke bedrijven en experts van Goudappel ontwerpend onderzoek doen door middel van verschillende workshops. Daarbij wordt eerst gekeken naar de huidige situatie en worden vervolgens in co-creatie ontwerpoplossingen geformuleerd. Het resultaat wordt vastgelegd in een visueel handboek dat wordt verspreid via internet en diverse symposia en webinars over dit onderwerp.