Regionale productie voor het Nederlandse baggerprobleem

Bagger verwerken tot waardevol product

In Nederland dumpen wij jaarlijks veertig miljoen kuub bagger. Is bagger op regionale en lokale schaal te verwaarden? En hoe kan bagger worden verwerkt tot hoogwaardig materiaal?
Bagger, een afvalstroom uit rivieren, kanalen en plassen werd vroeger gebruikt om boerenland mee op te hogen. Dit gebeurt vandaag de dag niet meer veel, bovendien is het materiaal soms sterk vervuild. Hoe kunnen we weer waarde toekennen aan de 40 miljoen m3 baggerspecie die ieder jaar boven water komt in Nederland? Uit dit fijnkorrelige materiaal kan bijvoorbeeld lokaal bestrating gemaakt worden, wat de kringloop zou sluiten. Er zijn echter verschillende processtappen nodig waar momenteel niemand eigenaarschap over claimt. Het team zoekt samen met het Grondstoffencollectief Almere uit hoe hier verandering in gebracht kan worden.
locatie Almere
project Regionale productie voor het Nederlandse baggerprobleem
team gemeente Almere, Waterweg, Grondstoffen Collectief Almere, waterschap Zuiderzeeland
transitie Grondstof- en materiaalstromen