Recepten voor toekomstbestendig Beverwaard

Scholen als startpunt voor transities

Beverwijk is een arme buurt aan de rand van Rotterdam. Dit project verkent hoe de energie-transitie en klimaatadaptatie hier tegelijkertijd de sociale omstandigheden kunnen verbeteren. Het team heeft de aanpak van het watersysteem op de korte termijn gekoppeld aan een energieplan, dat meer tijd vraagt. Om in de toekomst alle woningen af te kunnen koppelen van het riool en vanuit daar op te schalen, stelt het team voor te beginnen met de scholen: door de schoolpleinen te vergroenen en de leerlingen in te zetten als ambassadeurs, kan draagvlak worden gecreëerd voor de grotere ingrepen in de wijk.
locatie Rotterdam
project Recepten voor toekomst bestendig Beverwaard
team DS Landschapsarchitecten,
De Urbanisten, gemeente Rotterdam
transitie Water en klimaat, Maatschappij