Re-Load Kerkrade

Hoe kan de genius loci van een historisch stadscentrum als opstap dienen voor ontwikkeling?

Historische binnensteden zijn niet altijd even toekomstbestendig. Voorheen waren de winkelstraten de grote trekpleisters, maar dit verandert door andere vormen van winkelen. Het gevolg is dat centrumgebieden en historische linten weinig aandacht krijgen of zelfs leeglopen en verwaarlozen. Hoe krijgen we de kernwaarden boven tafel? Hoe kunnen we deze gebieden weer tot aangename plekken maken om te wonen, verblijven en werken? Hoe kun je centrumgebieden ontwikkelen in samenspraak met gemeente, ondernemers, gebruikers en bewoners? En welke bouwstenen helpen om dit voor elkaar te krijgen?
De oudste route van Kerkrade naar Aken loopt via de Bleijerheider- en de Pannesheiderstraat, een historisch lint van grote ruimtelijke en culturele betekenis. Momenteel lijdt dit lint onder leegstand en sociale problematiek voor én achter de voordeur. Re-load Kerkrade toont de potentie van de architectonisch en programmatische transformatie van strategisch gelegen panden aan het lint. Daarbij wordt ingezet op nieuwe gemeenschapsfuncties, vernieuwende woonconcepten, zorgvoorzieningen en collectieve buitenruimte. Het team definieert drie ruimtelijke archetypes – de tussenwoning, de hoekwoning en het complex – die verschillen in morfologie en ontwikkelpotentie. Voor de tussenwoningen zijn woon-werkfuncties of kleine zorgwoningen ontworpen; voor de grotere complexen worden collectieve ontwikkelvormen en een buurtprojectbureau voorgesteld. Het stedenbouwkundig onderzoek, en de architectonische verbeelding van ruimtelijke ingrepen kunnen ook in andere krimpgebieden als inspiratie dienen.
locatie Kerkrade
project Re-Load Kerkrade
team FALSEWORK Architecture, gemeente Kerkrade, Parkstad Limburg, Heemwonen
transitie Stad en dorp